Khôi phục và thúc đẩy hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu. Xem thêm »