Người tiêu dùng cần biết: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Rizin quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Một số trang mạng đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Rizin không phù hơp với nội dung đã được xác nhận, gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Xem thêm »