Nhiều khó khăn trong điều trị HIV cho người đồng giới

Số bệnh nhân nhiễm HIV là người đồng giới ngày càng gia tăng ở Khánh Hòa. Đặc biệt, độ tuổi ngày càng trẻ hóa dần. Xem thêm »