Phát hiện phương pháp điều chế vaccine mới để phòng, ngừa HIV/AIDS

Phương pháp này dựa trên các tế bào miễn dịch được biến đổi gene từ cơ thể bệnh nhân. Cho đến ngày nay, HIV vẫn là bệnh chưa có vaccine... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật