17 tình nguyện viên tiếp theo sẽ được tiêm vaccine Covid-19

Hôm nay đợt tiêm đầu tiên của giai đoạn thử nghiệm vaccine Covid-19 thứ nhất của Việt Nam sẽ hoàn thành. Ngày 22/12, sau 5 ngày tiêm thử nghiệm lâm... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật