Xem tử vi năm 2019 cho tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949, 2009 Nữ Mạng

Năm 2019, nữ Kỷ Sửu có sao Thái Bạch chiếu mệnh, đây là một hung tinh dẫn đến sự hao tài, tốn của, kèm theo đó là hạn Thiên La... Xem thêm »

Xem tử vi năm 2019 cho tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949, 2009 Nam Mạng

Năm 2019, nam mạng Kỷ Sửu được sao Thủy Diệu chiếu mệnh, đây là một phước tinh về tài lộc. Vận mệnh nam Kỷ Sửu trong năm 2019 sắp tới... Xem thêm »