Phát hiện mới: Khủng long cũng bị ung thư

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Canada vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy khủng long cũng mắc ung thư như con người. Xem thêm »