Bảo vệ sức khỏe khi sống trong “làng ung thư”

Ở một số làng thuộc Hà Nam, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... có nhiều bệnh nhân ung thư. Nếu sinh sống trong “làng ung thư” thì cần làm gì để tự bảo vệ mình? (Phan Thị Hòa, 30 tuổi, Hà Nam) Xem thêm »