Yêu cầu kiểm tra việc “2.400 người không nhận tiền hỗ trợ do dịch COVID-19”

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có Công văn gửi Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, đề nghị kiểm tra thông tin người dân không nhận tiền hỗ trợ do dịch COVID-19. Xem thêm »