Tạm đình chỉ công tác nhiều Cục trưởng, Chi Cục trưởng do sai phạm dự trữ gạo quốc gia

Bộ Tài chính vừa có thông tin về kết quả kiểm tra việc mua gạo dự trữ quốc gia 4 tháng đầu 2020 tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước (TCDTNN) và các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực (DTNNKV). Xem thêm »