Bộ GTVT thông tin về dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông

Ngày 2/6, Bộ GTVT đã có thông tin chính thức về đề nghị của Tổng thầu EPC trong việc giải ngân, thanh toán Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông. Xem thêm »