Độc đáo sự kiện “đi bộ qua ảnh” gây quỹ chống ung thư giữa mùa Covid-19

Được biết, chương trình gây quỹ này đã diễn ra suốt 30 năm qua và kêu gọi được 23 triệu USD tiền quyên góp cho cuộc chiến chống lại ung thư. Xem thêm »