Dừng phát hành sim điện thoại mới qua hệ thống đại lý

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin & Truyền thông, nhằm chấm dứt tình trạng SIM di động kích hoạt sẵn vẫn được cung cấp ngoài thị trường, cả 3 mạng viễn thông Viettel, VinaPhone và MobiFone đã thỏa thuận, thống nhất một số biện pháp xử lý thực... Xem thêm »