Tập trung thanh tra diện rộng thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo

Trong sáu tháng cuối năm 2020, ngành lao động, thương binh và xã hội sẽ tập trung thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Xem thêm »

Cần có chính sách kiểm soát chỉ số giá và lạm phát khi công bố tăng mức lương tối thiểu

Trong công văn khẩn gửi Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) về đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020, UBND TP. HCM kiến nghị khi công bố tăng mức lương tối thiểu, Chính... Xem thêm »