Cây lá giang chữa được nhiều bệnh

Cây chua méo còn có tên cây lá giang, chua khan, dây cao su hồng... Tên khoa học: Ecdysanthea rosea Hook. et Arn., họ Trúc đào (Apocynaceae). Xem thêm »