Bong bóng cá – món ăn thuốc bổ thận ích tinh, dưỡng cân mạch

Bong bóng cá còn gọi bóng cá, ngư biêu, ngư giao, ngư phù, ngư đỗ. Xem thêm »