MTTQ chủ trì giám sát việc quản lý ATTP ở các thành phố lớn

Năm 2016, MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì giám sát hoạt động quản lý Nhà nước của một số Bộ, ngành TW và chính quyền các TP Hà Nội, TP HCM… Xem thêm »

Xử lý thực phẩm “bẩn”: Quên trách nhiệm của UBND các cấp?

Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Y tế: 'Chúng ta hay đề cập trách nhiệm các Bộ, ngành mà quên trách nhiệm của UBND các cấp' Xem thêm »