Suất ăn công nhân có dòi: phát hiện nhiều vi phạm của nhà bếp

Tạm thời đình chỉ các hoạt động nấu ăn tại công ty ForViet, chờ khắc phục hậu quả Xem thêm »