Cắt dải xơ buồng ối tránh dị tật cho thai nhi

Các dải xơ buồng ối quấn thắt vào thai nhi không chỉ gây khoèo chân, cụt chi, tổn thương não, nội tạng và dị tật cho các bộ phận khác... Xem thêm »