Bệnh viện Nhi T.Ư: không còn cảnh bệnh nhân phải nằm ghép

Đây là thành công bước đầu cho mục tiêu đến cuối 2015 không còn bệnh nhân nằm ghép và mỗi bác sĩ không khám quá 50 người bệnh trong 8 giờ làm việc Xem thêm »