Telehealth: Điều trị hiệu quả tại chỗ bệnh nhân vùng sâu, vùng xa

Khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc người lớn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, thường tiếp nhận những ca uốn ván nặng từ các tỉnh chuyển lên. Thời... Xem thêm »