13 người ngộ độc thiếc khi làm việc: Bệnh nghề nghiệp mới ở Việt Nam?

Đã có 13 người ngộ độc thiếc, trong đó 1 người tử vong. Đây là lần đầu tiên tình trạng ngộ độc thiếc được ghi nhận ở Việt Nam và rất cần cảnh báo. Xem thêm »