Mùa dịch ở nhà khám bệnh

Khám bệnh tại nhà hoặc tư vấn bệnh qua điện thoại, cho phép kéo giãn thời gian cấp phát thuốc từ 1 tháng/lần lên 3 tháng/lần… Xem thêm »