Mùa đông vẫn bị hôi nách, phải làm sao?

Nhiều người cho rằng, khi thời tiết sang đông lạnh giá, mồ hôi tiết ra ít thì nách sẽ không bị hôi nữa. Tuy nhiên, đây lại là một quan niệm sai lầm! Xem thêm »