Khám đau lưng phát hiện ung thư tiền liệt tuyến di căn

Giai đoạn sớm của ung thư tiền liệt tuyến thường không có những biểu hiện, đến giai đoạn tiến triển bệnh mới có biểu hiện thì đã ở giai đoạn muộn. Xem thêm »