Tiêm văcxin để tránh chết oan vì bệnh dại

Từ đầu năm 2020 đến nay cả nước có 57 người tử vong vì bệnh dại tại 29 tỉnh, thành. Đây là một trong những bệnh lâu đời và nguy... Xem thêm »