Siết chặt quản lý chất chấm trong chăn nuôi heo ở Bến Tre

UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo ngành chức năng tăng cường kiểm tra, thu mẫu tại các cơ sở giết mổ heo để quản lý chất cấm trong chăn nuôi Xem thêm »