Bayer tăng cường các nỗ lực hỗ trợ phụ nữ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình trước thách thức của đại dịch Covid-19

Ngày 25/9 tại Hà Nội, Bayer phối hợp cùng Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình (DS -KHHGĐ) tổ chức Hội thảo hưởng ứng Ngày Tránh thai... Xem thêm »