Bắt giữ xe vận chuyển 1,75 tấn lòng động vật thối đi tiêu thụ

Trên xe chở 35 thùng xốp, mỗi thùng 50kg có tổng trọng lượng 1,75 tấn mỡ, bì động vật đã bốc mùi hôi thối, không có giấy chứng nhận kiểm dịch Xem thêm »