Bắt giữ xe tải vận chuyển nội tạng, chân trâu, bò bốc mùi hôi thối

Kiểm tra chiếc xe tải, lực lượng chức năng phát hiện 5 thùng xốp chứa đầy nội tạng, chân trâu, bò đã bốc mùi hôi thối. Xem thêm »