Thanh tra ATTP: Có chuyện cán bộ “đi đêm” với cơ sở giết mổ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, chỉ cần các bộ, ngành làm đúng chức năng của mình khi đó sẽ xuất hiện sự phối hợp một cách tự nhiên Xem thêm »