Vai trò của nhau thai trong sự phát triển của thai nhi

Nhau thai đóng vai trò trung gian giúp hấp thu dinh dưỡng từ mẹ và cung cấp cho bào thai đang phát triển. Xem thêm »