Gene quý của cá tỳ bà bướm

Cá tỳ bà bướm là cá cảnh tự nhiên hay là loài cá lai, nhập khẩu? Theo ThS Nguyễn Thị Kim Liên,Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp... Xem thêm »

Phát hiện rùa quý hiếm, cấm nhân nuôi

Tôi nghe nói có những loài rùa quý hiếm trong danh mục nguy cấp vẫn được rao bán, xin hỏi có cách nào phát hiện đó là rùa quý không?... Xem thêm »