Người con có hiếu hạnh sẽ không làm 5 điều này với cha mẹ

Người đời luôn đánh giá một người dựa rất nhiều vào chữ hiếu với cha mẹ. Dưới đây là 5 điều mà một người con có hiếu sẽ chắc chắn không làm với các bậc sinh thành của mình. Xem thêm »

Cha mẹ là Bụt chứ tìm đâu xa

Nhiều bạn trẻ cũng lạ ghê, thần tượng hay tôn sùng một nhân vật, một đấng siêu nhiên ở đâu đâu, những người chưa bao giờ lo lắng cho chúng ta, chưa bao giờ nuôi dưỡng, sinh thành ra ta. Ấy vậy mà cứ mụ mị, mê mệt chạy... Xem thêm »