Phát hiện hơn 30 tấn gạo, nếp, tấm không rõ nguồn gốc

Kiểm tra kho chứa 31 tấn gạo, nếp và tấm, đặc biệt nhiều bao bì chứa gạo ghi chữ nước ngoài và có cả bao phân hóa học đựng gạo Xem thêm »