Chưa có bằng chứng Covid-19 từ động vật hoang dã

Đến nay đã có nghiên cứu nào chính thức về nguồn gốc Covid-19 từ động vật hoang dã chưa? Hỏi: Đến nay đã có nghiên cứu nào chính thức về... Xem thêm »