Những dấu hiệu bất thường trên bàn tay “chỉ điểm” ung thư giai đoạn đầu

Nhiều dấu hiệu ở bàn tay như: nổi mẩn đỏ, cảm giác kiến bò, xuất hiện đường kẻ dọc trên móng,... có thể là tín hiệu cảnh báo bệnh ung thư đang ngấm ngầm phát triển trong cơ thể. Xem thêm »