Phát hiện 160kg thịt heo ôi thối chuẩn bị bán ra thị trường

Trong số heo thối chuẩn bị bán ra thị trường có 56kg đầu, chân và nội tạng được lưu giữ khoảng 4 ngày trước khi đoàn kiểm tra phát hiện. Xem thêm »