Trường hợp sử dụng tác phẩm không phải trả tiền bản quyền?

Trong trường hợp nào thì sử dụng các tác phẩm mà không phải trả tiền bản quyền? Hỏi: Trong trường hợp nào thì sử dụng các tác phẩm mà không... Xem thêm »

Đăng tải lại chương trình truyền hình là vi phạm bản quyền

Trên trang facebook của mình, tôi có được đăng tải những đoạn phim, hình ảnh, chương trình truyền hình đã phát trên tivi không? Hỏi: Trên trang facebook của mình,... Xem thêm »