Xoa bóp, bấm huyệt trị liệu chứng trúng phong

Chứng “trúng phong” trong y học cổ truyền chia thành 2 thể: Trúng phong kinh lạc và trúng phong tạng phủ. Xem thêm »