Bài thuốc Thanh thử ích khí thang chữa bệnh mùa trường hạ

Mỗi mùa sinh mỗi bệnh khác nhau. Với mùa trường hạ (sau mùa hạ) tuy nắng nhiều nhưng mưa cũng nhiều, nên thử và thấp là 2 nhân tố gây ra cho con người một số bệnh tật không giống những mùa khác. Xem thêm »