Mộc thông điều trị tiểu tiện không thông

Mộc thông còn có tên hoạt huyết đằng, tiểu mộc thông, tên khoa học là Caulis Clematidis. Mộc thông dùng làm thuốc thường lấy thân dây, nên chọn loại dây... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật