Chuyển đổi số y tế quốc gia: Mỗi người dân có một bác sĩ riêng

Việc chuyển đổi số y tế quốc gia không chỉ mang lại lợi ích cho cơ quan quản lý mà người dân được hưởng lợi rất nhiều: Tự biết quản... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật