Thể nổi và chớp sáng

Khi chúng ta già đi, sẽ thường xuyên nhìn thấy thể nổi và chớp sáng do dịch thủy tinh thay đổi theo tuổi, dần dần kéo xa khỏi bề mặt trong mắt. Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật