Cần một “chiến lược” quản lý nguồn nhân lực bác sĩ

Ở các nước, xu hướng hiện nay là hình thành các bệnh viện nhỏ trong một khối bệnh viện tổng thể. Ví dụ, ở Pháp, một bệnh viện chuyên nhi... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật