Rối loạn ám ảnh cưỡng bức

Những người bị rối loạn ám ảnh cưỡng bức cảm thấy cần kiểm tra mọi việc lặp đi lặp lại, hoặc có những ý nghĩ hay thực hiện những hành vi lặp đi lặp lại. Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật