Bạc hà trị ban chẩn mới phát

Bạc hà có nhiều loại, dùng làm thuốc thường có hai loại, ở ta thường dùng bạc hà châu Á (Mentha Arvensis Lin), ngày dùng 12 – 14g. Bạc hà... Xem thêm »