3 điểm chung của những người dễ lây nhiễm COVID-19 nhất

Các nhà khoa học Hoa Kỳ đã phát hiện ra ba điểm chung của những người dễ lây nhiễm COVID-19 nhất, đó là chỉ số khối cơ thể cao, lớn tuổi và mức độ nhiễm bệnh. Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật