Bài tập phục hồi chức năng cho người đột quỵ não (Phần 1)

Các bài tập cơ bản phục hồi chức năng thần kinh cho bệnh nhân sau đột quỵ trong cuốn sách được các chuyên gia Áo và Việt Nam hợp tác xây dựng Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật