Đà Nẵng: Người dân tự ý cho chất cấm để làm đẹp măng

Người dân Đà Nẵng tự ý cho chất cấm để làm đẹp măng, đây là chất màu tổng hợp chỉ được sử dụng trong công nghiệp để nhuộm vải, giấy, gỗ… Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật